Urffe v. Falknisblick

n. 08.08.1975

Sultan v. Hoffmannstall Erasmus v. Nassau Oranien Dirk v. Hohholz Godewind v. Dom
Aggi v. Lichtgarten
Nuss v. Moosberg Witherford Hot Chestnut
Lilo v. Moosberg
Ona vom Hofmannstal Erasmus di San Leonardo Uranus von den Reiterstadt Verd
Aya di Cittanova
Nuschka vom Hofmannstal
Assia v.d. Burg Ruhegg Lars v.d. BŁndtnau
Faby v. Falksniblick