Danica von der Goldquelle

n. 05.11.1980 

 

Carlino von Nassau Oranien Carlo vom Henningshof Iko von Springbach Carlo ut Gütsel
Lira v. Schutting
Bessy v.d. Engelsburg Erasmus v. Nassau Oranien
Blanka v. Linnefand
Iska v. Heideloh Oleg v. Nassau Oranien Eros von Heideloh
Esta von Nassau Oranien
Bianka v.d. Flottbek Eros von Heideloh
Perle v. Moosberg
Coryn v. Burg Auer Bosko v.d. Tanne Elko v. Menes Johnny v.d. Donnersburg
Stella v. Fernsehturm
Basska v. Neckartal Bully v. Röhrach
Kitty v. Schießhaus